Проект BG16RFOP002-2.040-1207

Posted by admin 02/03/2020 0 Comment(s)

 

Проект BG16RFOP002-2.040-1207: Подобряване качеството на произвежданите продукти и увеличаване на производствения капацитет на Марели Системс ЕООД чрез въвеждане в експлоатация на Линия за автоматично боядисване на детайли.

 

Обща стойност на проекта: 437500,00 лева

 

Безвъзмездна финансова помощ ЕС: 260312,50 лева

 

Безвъзмездна финансова помощ НФ: 45937,50 лева

 

Собствено финасиране: 131250,00 лв.

 

Начална дата: 04.02.2020г.

 

Крайна дата: 04.02.2021г.

 

С изпълнението на проекта се цели разширяване на капацитета на производството и постигане следните положителни резултати:

  • Подобряване на производствения процес на етап боядисване на частите за камините и котлите. Процеса на боядисване ще бъде автоматизиран - детайлите ще се вкарват в последователно в камера за бодисване, в камера за изсшуване и накрая в камера за изпичане на боята.
  • Намаляване на производствените разходи.
  • Подобряване качеството на боядисване на камините и котлите, което ще подобри качеството и на произведените готови продукти.

Leave a Comment