Проект BG16RFOP002-2.077-0392-C01

Posted by admin 16/02/2021 0 Comment(s)

 

Проект BG16RFOP002-2.077-0392-C01: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

 

Обща стойност на проекта: 150000,00 лева

 

Безвъзмездна финансова помощ ЕС: 127500,00 лева

 

Безвъзмездна финансова помощ НФ: 22500,00 лева

 

Собствено финасиране: 0,00 лв.

 

Начална дата: 20.01.2021г.

 

Крайна дата: 20.04.2021г.

 

С изпълнението на проекта се цели преодоляване на негативните последици от пандемията COVID-19.

 

Leave a Comment