NG NG

18 - 24 KW

HYDRO STOVE
BG EN

 

БУФЕРНИ СЪДОВЕ


40 - 60 - 80 - 100 - 200 L

 

 

За съхранение на нагрят или охладен топлоносител, произведен от термопомпа. Освен това може да се използва като буферен резервоар в отоплителни системи. Хидравличното изравняване служи едновременно като батерия и хидравличен превключвател, предотвратявайки честото включване и изключване на термопомпата. Заедно с пропорционално хидравлично натоварване между различните вериги на системата.

 

 Монтаж – Моделите от 40 до 100 литра са предназначени както за стенен, така и за подов монтаж. Моделът 200 L е предназначен само за подов монтаж.

 

 В допълнение, има допълнителни крака и стенен монтаж, които са предоставени.

 


Directive 2010/30 / EU, Regulation 812/2013:
Class C

НАИМЕНОВАНИЕ

ЦЕНА С ДДС

BMS 40

354 лв.

BMS 60

426 лв.

BMS 80

456 лв.

BMS 100

516 лв.

BMS 200

696 лв.